Βρυσοχώρι

Καταστατικό του Συλλόγου

Ζ' ΠΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 30ο

Πόροι του συλλόγου είναι:

Α) οι συνδρομές των μελών
Β) οι εκούσιες συνεισφορές των μελών, οι δωρεές τους και τα κληροδοτήματα.
Γ) το καθαρό προϊόν από τις συγκεντρώσεις και χοροεσπερίδες, εκδρομές, γιορτές, αθλητικές εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές κ.λ.π. που. διοργανώνει ο Σύλλογος.