Βρυσοχώρι

Μερικές από τις οικίες του χωρίου

Βρυσοχώρι
Οικία οικογένειας Γκαράνη.
Βρυσοχώρι
Οικία οικογένειας Γιώργη Οικονόμου.
Βρυσοχώρι
Οικία οικογένειας Γιώργη Οικονόμου.