Βρυσοχώρι

Φωτογραφίες από την περιοχή

Βρυσοχώρι
Η οροσειρά της Τύμφης (από Σμόλικα).
Βρυσοχώρι
Αώος και οροσειρά της Τύμφης
Βρυσοχώρι
Γκαμήλα.
Βρυσοχώρι
Θέα από το Βρυσοχώρι.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Βρύση στο Χροστάσι.
Βρυσοχώρι
Θέα από το Βρυσοχώρι.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Γκαμήλα.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Η βρύση στον πλάτανο.
Βρυσοχώρι
Καλπαικιριό Αγίου Χαράλαμπου.
Βρυσοχώρι
Αωος.
Βρυσοχώρι
Αποψη του Βρυσοχωρίου.
Βρυσοχώρι
Οροσειρά της Τύμφης
Βρυσοχώρι
Ο Αώος Ποταμός.
Βρυσοχώρι
Τμήμα του χωρίου.
Βρυσοχώρι
Τμήμα του χωρίου.
Βρυσοχώρι
Αποψη του χωριου απο την Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Οροσειρά της Τύμφης.
Βρυσοχώρι
Στον πλάτανο του χωρίου
Βρυσοχώρι
Αποψη του Βρυσοχωρίου.
Βρυσοχώρι
Θέα από την γέφυρα Αώου.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.