Βρυσοχώρι

Αναφορές για το Βρυσοχώρι

Λοιπές αναφορές

Lešinica [Αυστριακός Χάρτης 1914]. Λεσινίτσα [Χάρτης Κοντογόνη 1912].
Lechenitza: 200 οικογένειες Βλάχων [Pouqueville 1826 I, 209].
Λεσινίτσα: σλάβικο όνομα, περιοχή του Ζαγορίου, μεταξύ των πηγών Αώου και Ινάχου, 82 χριστιανικές οικογένειες, 136 στέφανα, εκκλησία Ιωαννίνων, γλώσσα Βλαχική και Ελληνική [Αραβαντινός 1856 Β, 333].
Λεσνίτσα: βλαχοχώρι με 204 οικογένειες / 1.270 κατοίκους [Λαμπρίδης, 84].
Λεσνίτσα: βλάχικο χωριό [Κρυστάλλης 1891, 60-61].
Lešnitsa: στο βόρειο Ζαγόρι, μία ώρα βορειοδυτικά από το Dobrinovo, 230 σπίτια, 1.150 Αρομούνοι [Weigand 1895, 315]. Λεσνίτσα: περιοχή Ζαγορίου, 139 κουτσοβλαχικές οικογένειες [Αραβαντινός 1905, 49].
Lechnitza: 2.500 Βλάχοι [Papahagi 1905, 148].
Λεσνίτα: επαρχίας Ιωαννίνων, 219 ελληνοβλαχικές οικογένειες [Πατριαρχείο 1906, μστ΄].
Λεσινίτσα: υποδιοικήσεως και νομού Ιωαννίνων, 488 κάτοικοι [Απαρίθμησις 1913].
Leshnitsa: Μικρό βλάχικο χωριό [Wace - Thompson 1914, 201].
Λεσινίτσα: Λεσινίτσης Ιωαννίνων, 314 κάτοικοι [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 62].
Βρυσοχώρι (τέως Λεσινίτσα): Επαρχία Δωδώνης, διάταγμα 7/8/1919 (Φ.Ε.Κ. 184/1919). Ο συνοικισμός και η κοινότης Λεσινίτσης μετωνομάσθησαν εις κοινότητα Βρυσοχωρίου, διάταγμα 1.4.1927 (Φ.Ε.Κ. 76/1927) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1939, 448].
Βρυσοχώριον: Βρυσοχωρίου Δωδώνης, 83 κάτοικοι, υψόμετρο 940 [Λεξικόν Οικισμών 1974, 206].
Λεσινίτσα: Μετονομάστηκε σε Βρυσοχώρι, βλαχοχώρι στο Βλαχοζάγορο [Κουκούδης, 153].
Βρυσοχώρι: (έως το 1928 Λεσινίτσα), δήμου Τύμφης, νομού Ιωαννίνων, κάτοικοι 94 [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 149].