Βρυσοχώρι

Φωτογραφίες από την περιοχή

Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Αποψη του χωριού.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Άγιος Χαράλαμπος.
Βρυσοχώρι
Αποψη του χωριού.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Γκαμήλα.
Βρυσοχώρι
Η Νεραιδόβρυση όπου το νερό πετάγεται μέσα από έναν τεράστιο βράχο.
Βρυσοχώρι
Από τα άφθονα νερά του χωρίου.
Βρυσοχώρι
Μπάλτα.
Βρυσοχώρι
Το Βρυσοχώρι πριν καεί.
Βρυσοχώρι
Τσουκαρόσια.
Βρυσοχώρι
Οροσειρά Τύμφης.
Βρυσοχώρι
Ο Σμόλικας (2.637μ), το 2ο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας όπως φαίνεται από το Βρυσοχώρι.